Dotacja w ramach
Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”
dla priorytetu IV – działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja

Image module
Image module
Image module
Image module
1. Nazwa i adres Beneficjenta/Beneficjentów CENTRUM GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWE CLIF NORBERT  DĄBEK
2. Tytuł operacji Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe “CLIF”
3. Cel operacji

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego, a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe “CLIF”, polegającego na zakupie hali namiotowej z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod halę, wyposażenia obiektu gastronomicznego, rowerów do wypożyczalni oraz specjalistycznego środka transportu furgon. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wymiarze 2,6 etatu. Cel operacji zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji.

 

4. Informacja na temat osiągnięcia zakładanego celu operacji

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego, a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe “CLIF”, polegającego na zakupie hali namiotowej z wyposażeniem oraz utwardzeniem terenu pod halę, wyposażenia obiektu gastronomicznego, rowerów do wypożyczalni oraz specjalistycznego środka transportu furgon. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną utworzone nowe miejsca pracy w wymiarze 2,6 etatu. Cel operacji zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji.

 

Kwota wynikająca z wniosku
o dofinansowanie
300 000,00 Kwota wynikająca z wniosku
o dofinansowanie
Kwota wynikająca z zawartej umowy 300 000,00 Kwota wynikająca z zawartej umowy
Alex Palace
Image module
Image module
Image module
Image module

O nas

Alex Palace – położony jest na Wybrzeżu Zachodnim, w Dziwnowie – kurorcie słynącym z szerokich, piaszczystych plaż i nieskazitelnie czystego Bałtyku.

Szybki kontakt

Alex Palace
Norbert Dąbek
ul. Kościelna 15
72-420 Dziwnów
+ 48 91 38 11 444
+ 48 570 950 000
recepcja@alex-palace.pl